Ime i prezime

Grad

Početak članstva

01. Miroslav Luketić Karlovac 01/2010
02. Damir Prpić Karlovac 01/2010
03. Dražen Marić Karlovac 01/2010
04. Marko Mušnjak Karlovac 01/2010
05. Željko Ivošević Karlovac 03/2010
06. Srđan Petrović Karlovac 05/2010
07. Boris Končar Karlovac 12/2010
08. Saša Krivokuća Karlovac 04/2011
09. Tomislav Kolić Karlovac 05/2011
10. Miroslav Markolin Karlovac 05/2011
11. Darko Draganjac Duga Resa 07/2011
12. Anamarija Rodak Karlovac 09/2011
13. Davor Brajdić Karlovac 09/2011
14. Ivan Volović Karlovac 01/2012
15. Katarina Seljan Karlovac 06/2012
16. Ivan Juran Duga Resa 01/2013
17. Ivan Bosiljevac Karlovac 02/2013
18. Milan Zatezalo Karlovac 05/2013
19. Igor Marić Karlovac 05/2013
20. Darija Pecoja  Karlovac 07/2014
21. Kristinka Vinković Karlovac 07/2014
22. Željko Grgec Zagreb 07/2014
23. Grzegorz Jan Rodak Karlovac 01/2015
24. Natalija Jakšić Karlovac 01/2015
25. Božidar Fajs Karlovac 01/2015
26. Mladen Mateša Duga Resa 04/2015
27. Matija Bartolac Karlovac 05/2015
28. Danijel Andrijević Karlovac 06/2015
29. Branimir Božak Jastrebarsko 10/2015
30. Ivan Horvat Karlovac 10/2015
31. Zoran Zarić Ozalj 12/2015
32. Boris Cerovac Karlovac 05/2016
33. Ljubomir Šapić Karlovac 05/2016
34. Ivana Jakuš Karlovac 01/2017
35. Nikola Đikandić Karlovac 01/2017
36. Nikola Petrović Karlovac 12/2017
37. Krešimir Bonetić Karlovac 05/2017
38. Bernardo Golub Karlovac 06/2017
39. Branko Drakulić Karlovac 09/2018
40. Nada Cerovac Karlovac 12/2018
41. Boris Simić Karlovac 01/2019
42. Sven Prpić Karlovac 01/2019
43. Gajo Dojčinović Karlovac 10/2019
44. Janko Martinac Karlovac 12/2019
45. Tome Filipčić Karlovac 12/2019
46. Lovro Fišić Karlovac 07/2020