Ime i prezime

Grad

Početak članstva

01. Damir Prpić Karlovac 01/2010
02. Dražen Marić Karlovac 01/2010
03. Marko Mušnjak Karlovac 01/2010
04. Željko Ivošević Karlovac 03/2010
05. Srđan Petrović Karlovac 05/2010
06. Boris Končar Karlovac 12/2010
07. Saša Krivokuća Karlovac 04/2011
08. Tomislav Kolić Karlovac 05/2011
09. Miroslav Markolin Karlovac 05/2011
10. Darko Draganjac Duga Resa 07/2011
11. Davor Brajdić Karlovac 09/2011
12. Ivan Volović Karlovac 01/2012
13. Katarina Seljan Karlovac 06/2012
14. Ivan Juran Duga Resa 01/2013
15. Milan Zatezalo Karlovac 05/2013
16. Igor Marić Karlovac 05/2013
17. Darija Pecoja  Karlovac 07/2014
18. Željko Grgec Zagreb 07/2014
19. Grzegorz Jan Rodak Karlovac 01/2015
20. Natalija Jakšić Karlovac 01/2015
21. Božidar Fajs Karlovac 01/2015
22. Mladen Mateša Duga Resa 04/2015
23. Matija Bartolac Karlovac 05/2015
24. Danijel Andrijević Karlovac 06/2015
25. Ivan Horvat Karlovac 10/2015
26. Zoran Zarić Ozalj 12/2015
27. Boris Cerovac Karlovac 05/2016
28. Ljubomir Šapić Karlovac 05/2016
29. Ivana Jakuš Karlovac 01/2017
30. Nikola Đikandić Karlovac 01/2017
31. Nikola Petrović Karlovac 12/2017
32. Krešimir Bonetić Karlovac 05/2017
33. Bernardo Golub Karlovac 06/2017
34. Branko Drakulić Karlovac 09/2018
35. Nada Cerovac Karlovac 12/2018
36. Boris Simić Karlovac 01/2019
37. Sven Prpić Karlovac 01/2019
38. Gajo Dojčinović Karlovac 10/2019
39. Janko Martinac Karlovac 12/2019
40. Tome Filipčić Karlovac 12/2019
41. Lovro Fišić Karlovac 07/2020
42. Juraj Filipčić Karlovac 11/2020
43. Ivana Kolić Karlovac 01/2021
44. Boris Brezović Karlovac 01/2021
45. Mihaela Bos  Bednja 01/2021
46. Ivan Milašinčić Jastrebarsko 06/2021
47. Luka Vidmar Jastrebarsko 06/2021
48. Mario Protulipac Karlovac 08/2021
49. Zoran Benić Karlovac 08/2021
50. Goran Jacmenović   Karlovac 01/2022
51. Goran Narančić Karlovac 03/2022
52. Sebastijan Šuper Karlovac 05/2022